Chúng tôi sẽ lựa chọn người phù hợp với bạn. Sau đó sẽ hẹn hai bạn vào phòng chat bằng cách gởi tin nhắn qua số điện thoại hoặc e-mail để nhận mật khẩu phòng chat trong khoảng thời gian nhất định.